Bine ai venit pe pagina Schițe Predici!

Accesează biblioteca noastră de predici și materiale de studiu Biblic, bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu nemodificat, care te pot ajuta în aprofundarea cunoștinței tale despre voia lui Dumnezeu.

Ascultă ultimele 5 Predici

Schite predici grupate pe tematici

Prin ”schite predici” am dorit ca cel care este în căutarea unui mesaj tematic, să-l poată găsi ușor.

Astfel predicile au fost grupate pe tematici așa încât căutătorul să poată găsi ușor cât mai multe teme biblice.

Tematici

Ascultarea

O primă tematica este ”Ascultarea”. De ce am ales această temă? Este important să cunoaștem care este voia lui Dumnezeu cu privire la ascultarea noastră față de El? De ce trebuie să și ascultăm? Pentru ca Duhul să lucreze la desăvârșirea caracterului nostru, este nevoie să trăim într-o ascultare deplină/ca robi față de Domnul și față de legile Lui. Romani 6:22

Chipul lui Dumnezeu

Așa cum Noe a trebuit să construiască un chivot, tot așa și noi pentru salvarea noastră va trebui să lucrăm pentru a avea chipul lui Hristos în noi. Galateni 4:19

Duhul Sfânt

Sângele lui Hristos a curs pentru iertarea păcatelor, însă desăvârșirea ființei noastre o face Duhul Sfânt. 2 Corinteni 3:18

Nașterea din nou

Nașterea din nou sau primirea dreptului de intrare/cetățenie în Împărăția lui Dumnezeu este cel mai mare eveniment care poate avea loc în viața unui om. 

Biserica, Trupul lui Hristos

Acest proiect al Bisericii lui Hristos a fost făcut în veșnicii – chiar și domniile și stăpânirile din locurile cerești privesc Biserica și se minunează de modul ei de funcționare. Efeseni 3:10-11

Credința

Credința în jertfa și învierea Domnului mântuiește oare chiar dacă credința noastră nu lucrează împreună cu faptele noastre? Iacov 2:14

Frica de Domnul

Acum când este har, mai trebuie să vorbim de frica de Dumnezeu? În relația mea cu Dumnezeu, trebuie să avem ”frica de Domnul”?

Împărăția lui Dumnezeu

Pe lângă „străzile de aur”, în această Împărăție există și lucruri
de ordin spiritual, care sunt dificil de înțeles și se urcă greu la mintea omului.

Despre noi

Cine suntem?

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Ce credem?

Ca viziune ne-am propus ca viața noastră să fie adusă în ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale. Credem că a fi creștin, implică o dedicare deplină pentru o viață de ucenicie față de Hristos. Obiectivul nostru este să fim transformați după chipul Domnului în ascultare față de învățătura și exemplul Domnului Isus.

Cuvântul trebuie să fie Curat!

Mare atenție! Cuvântul Domnului din predica ta trebuie să fie curat, nemodificat așa cum spune cuvântul Scripturii: (Noi nu îndrăznim să stricăm sau să modificăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac azi cei mai mulți. 2 Corinteni 2:17) Credem cu tărie că cel ce aduce o altă Evanghelie (o modifică) este anatema așa cum ne spune Cuvântul Scripturii. (Dacă vă propovăduieşte cineva o  altă Evanghelie, să fie anatema! Galateni 1:9)

Tema predicii

Predica trebuie să aibă o temă clară. Cum aleg tema predicii? Urmărim un curs firesc, pornim de la credința, nașterea din nou, ucenicia, lucrarea de desăvârșire, cine.

Nașterea din nou

Cu toții știm că nu există naștere fără să aibă la bază o sămânță. Așa este și cu nașterea din nou. La baza nașterii din nou este sămânța lui Dumnezeu. (Sămânţa, este Cuvântul lui Dumnezeu. Luca 8:11) De aceea este extrem de important ca noi să nu modificăm această sămânță, pentru că nașterea nu va mai avea loc. Va exista o naștere contrafăcută, o naștere din cel ce a modificat sămânța.

Cine participa la lucrarea de mântuire?

Dumnezeu ne spune că El începe aceasta lucrare de mântuire, prin Duhul sfânt, omul care vine la Dumnezeu, apoi noi ceilalți suntem împreună lucrători cu El prin Biserică… 

Schite predici

Ca orice mesaj care se adresează unui public și predica are un conținut care poate fi detaliat în trei părți principale. Acestea fiind: O introducere, un cuprins și o încheiere.

 

Materiale de studiu

Schițe Predici

Vă prezentăm câteva schițe de predici pentru a înțelege mai ușor ce trebuie să facem când Domnul ne cheamă la lucrarea de evanghelizare.

Articole

Am creat o serie de articole care conțin adevărate schite de predici, materiale de studiu pentru a configura predicile pe tematici.

Resurse Studiu

Poți accesa ca resurse pentru studiu ”schite predici” câteva broșuri care au ca teme principale: Nașterea din nou, Biserica Trupul lui Hristos, Haina de nuntă, Să-l cunosc pe El…