Bine ai venit pe pagina SchitePredici.ro!

Accesează biblioteca noastră de predici și materiale de studiu Biblic, bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu nemodificat, care te pot ajuta în aprofundarea cunoștinței Lui.

Accesează biblioteca de predici

Schite predici grupate pe tematici

Prin ”schite predici” am dorit ca cel care este în căutarea unui mesaj tematic, să-l poată găsi ușor.

Astfel predicile au fost grupate pe tematici așa încât căutătorul să poată găsi ușor cât mai multe teme biblice.

Tematici

Ascultarea

O primă tematica este ”Ascultarea”. De ce am ales această temă? Este important să cunoaștem care este voia lui Dumnezeu cu privire la ascultarea noastră față de El? De ce trebuie să și ascultăm? Pentru ca Duhul să lucreze la desăvârșirea caracterului nostru, este nevoie să trăim într-o ascultare deplină/ca robi față de Domnul și față de legile Lui. Romani 6:22

Chipul lui Dumnezeu

Așa cum Noe a trebuit să construiască un chivot, tot așa și noi pentru salvarea noastră va trebui să lucrăm pentru a avea chipul lui Hristos în noi. Galateni 4:19

Duhul Sfânt

Sângele lui Hristos a curs pentru iertarea păcatelor, însă desăvârșirea ființei noastre o face Duhul Sfânt. 2 Corinteni 3:18

Nașterea din nou

Nașterea din nou sau primirea dreptului de intrare/cetățenie în Împărăția lui Dumnezeu este cel mai mare eveniment care poate avea loc în viața unui om. 

Biserica, Trupul lui Hristos

Acest proiect al Bisericii lui Hristos a fost făcut în veșnicii – chiar și domniile și stăpânirile din locurile cerești privesc Biserica și se minunează de modul ei de funcționare. Efeseni 3:10-11

Credința

Credința în jertfa și învierea Domnului mântuiește oare chiar dacă credința noastră nu lucrează împreună cu faptele noastre? Iacov 2:14

Frica de Domnul

Acum când este har, mai trebuie să vorbim de frica de Dumnezeu? În relația mea cu Dumnezeu, trebuie să avem ”frica de Domnul”?

Împărăția lui Dumnezeu

Pe lângă „străzile de aur”, în această Împărăție există și lucruri
de ordin spiritual, care sunt dificil de înțeles și se urcă greu la mintea omului.

Despre noi

Cine suntem?

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Ce credem?

Ca viziune ne-am propus ca viața noastră să fie adusă în ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale. Credem că a fi creștin, implică o dedicare deplină pentru o viață de ucenicie față de Hristos. Obiectivul nostru este să fim transformați după chipul Domnului în ascultare față de învățătura și exemplul Domnului Isus.

Cuvântul trebuie să fie Curat!

Mare atenție! Cuvântul Domnului din predica ta trebuie să fie curat, nemodificat așa cum spune cuvântul Scripturii: (Noi nu îndrăznim să stricăm sau să modificăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac azi cei mai mulți. 2 Corinteni 2:17) Credem cu tărie că cel ce aduce o altă Evanghelie (o modifică) este anatema așa cum ne spune Cuvântul Scripturii. (Dacă vă propovăduieşte cineva o  altă Evanghelie, să fie anatema! Galateni 1:9)

Tema predicii

Predica trebuie să aibă o temă clară. Cum aleg tema predicii? Urmărim un curs firesc, pornim de la credința, nașterea din nou, ucenicia, lucrarea de desăvârșire, cine.

Nașterea din nou

Cu toții știm că nu există naștere fără să aibă la bază o sămânță. Așa este și cu nașterea din nou. La baza nașterii din nou este sămânța lui Dumnezeu. (Sămânţa, este Cuvântul lui Dumnezeu. Luca 8:11) De aceea este extrem de important ca noi să nu modificăm această sămânță, pentru că nașterea nu va mai avea loc. Va exista o naștere contrafăcută, o naștere din cel ce a modificat sămânța.

Cine participa la lucrarea de mântuire?

Dumnezeu ne spune că El începe aceasta lucrare de mântuire, prin Duhul sfânt, omul care vine la Dumnezeu, apoi noi ceilalți suntem împreună lucrători cu El prin Biserică… 

Schite predici

Ca orice mesaj care se adresează unui public și predica are un conținut care poate fi detaliat în trei părți principale. Acestea fiind: O introducere, un cuprins și o încheiere.

 

Materiale de studiu

Schițe Predici

Vă prezentăm câteva schițe de predici pentru a înțelege mai ușor ce trebuie să facem când Domnul ne cheamă la lucrarea de evanghelizare.

Articole

Am creat o serie de articole care conțin adevărate schite de predici, materiale de studiu pentru a configura predicile pe tematici.

Resurse Studiu

Poți accesa ca resurse pentru studiu ”schite predici” câteva broșuri care au ca teme principale: Nașterea din nou, Biserica Trupul lui Hristos, Haina de nuntă, Să-l cunosc pe El…

Responsive Tabs with Sliding Content

Planul lui Dumnezeu cu privire la om Recomandat

Din citirea Scripturii putem vedea că în planul Lui veșnic, Dumnezeu a avut în vedere nu doar crearea unor ființe superioare îngerilor, ci scopul Lui a fost să facă o ființă în care să se manifeste natura Lui; care să fie după chipul și asemănarea Sa.

Doar iertați de păcate – Acesta este Planul lui Dumnezeu?

Majoritatea dintre noi am fost învățați că Dumnezeu a făcut totul pentru noi, că prin credința în jertfa de la cruce se obține mântuirea care constă în iertarea păcatelor. La aceasta să se rezume planul de mântuire al lui Dumnezeu?

Modelarea chipului lui Dumnezeu în om Recomandat

Așa cum nici un sculptor din lume, oricât de talentat ar fi, nu poate să sculpteze chipul unui om dacă nu i-a văzut trăsăturile chipului, tot așa nimeni nu va putea lucra la a avea chipul lui Hristos dacă nu va cunoaște trăsăturile chipului Său.

Jertfa Domnului Isus și rolul ei în planul de mântuire

Jertfa de la cruce face parte din planul lui Dumnezeu, având un loc foarte bine definit el. Nu putem diminua importanța jertfei de la cruce, pentru că fără ea, omul nu poate ajunge la mântuire.

Atracția față de caracterul Domnului Isus

Atunci când suntem atrași de cineva îl admirăm și suntem dispuși să-l susținem, și când îl admirăm din toată inima, vor fi printre noi oameni care își vor dori să se asemene cu acel om.

Frica de Domnul, rolul acesteia în planul de mântuire

Poate fiecare dintre noi ne întrebăm ce vrea să ne spună Cuvântul lui Dumnezeu când vorbește de ”frica de Domnul”. Acum când este har, mai trebuie să vorbim de frica de Dumnezeu? În relația mea cu Dumnezeu, trebuie să am ”frica de Domnul”?

Lucrurile de sus, o taina a Împărăției, care la inima omului firesc nu s-a suit Recomandat

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre ”lucrurile care nu se văd”. (Evrei 11:1) Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după ”lucrurile de sus”, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. (Coloseni 3:1-2)

Nu vă înșelați! Credința mentală este pasivă; e moartă și nu mântuiește

Auzim tot mai des: Crede că Dumnezeu există, crede în jertfa Domnului Isus, crede că Domnul Isus a murit și a înviat pentru păcatele tale și ești mântuit. Această credință pasivă a minții este suficientă pentru mântuirea sufletului?

Nașterea din nou, partea I Recomandat

Ce vrea să ne spună Sfânta Scriptură când ne vorbește despre Nașterea din Nou. De ce scriptura numește ”Cuvântul” ca fiind sămânța lui Dumnezeu? Este nașterea din nou un mister, o experiență neînțeleasă, sau o știință exactă?

Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire

Majoritatea dintre noi ne gândim că neprihănirea o primim în dar și ne mulțumim cu atât și pentru mulți dintre noi multe din lucrurile lumii rămân în viața noastră. (Iată câteva exemple: plăcerea pe care o oferă televizorul, internetul cu facebook, youtube…, mersul la mare, munca la negru și multe altele.)

Dacă iubește cineva pe mamă, pe tată, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine Recomandat

În relația noastră cu Domnul Isus, Scriptura ne vede în mai multe ipostaze. Suntem văzuți ca ucenici, ca robi, ca frați ai Domnului și ca logodnică a Lui. El este Stăpânul nostru, Învățătorul nostru, fratele nostru mai mare, dar este și Logodnicul nostru, și noi logodnica Lui! Astăzi o să studiem Scriptura din perspectiva relației noastre de logodnă cu Domnul Isus.

Urmăriți să aveți Dragostea, fără ea nu primiți cununa

O să citim (din 1 Corinteni 13) de la versetul 1 până la versetul 3: ”Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic."

Rolul părintelui duhovnicesc în Biserica lui Hristos Recomandat

Mulți dintre noi, am crescut în adunările evanghelice. Puțini sunt care au început viața de credință altfel. Și am crescut greșit. Am crescut în adunări unde nu era toată învățătura lui Hristos și Scriptura spune că astfel de adunări nu-L au pe Dumnezeu. (Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. 2 Ioan 1:9)

În zilele din urmă oamenii vor fi neînfrânați, având doar o formă de evlavie

Am citit de multe ori textul acesta (1 Petru capitolul 4 de la versetul 3) și la cuvântul desfrânări, m-am gândit la lucruri mari, la lucruri grozave. La desfrâu la fel, m-am gândit la lucruri foarte mari. Dar desfrânări și desfrâu nu înseamnă numai lucruri foarte mari. Sunt unii oameni care spun că dacă te-ai lăsat de băutură, de curvie și de țigară, deja ai făcut pași foarte mari, dar e mult mai mult decât atât.

Să fim smeriți cum a fost Domnul Isus Recomandat

Citesc din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6: „Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El, cum a trăit Isus. Amin.” Este un verset mai dificil. Poate unii vor să zică, dar eu nu sunt în El, și atunci nu trebuie să trăiesc cum a trăit El. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă cineva nu este în El, nu este al Lui.

Transformați după chipul lui Hristos Recomandat

Credem că cel mai important lucru din această viață scurtă pe care o trăim este ca fiecare să cunoaștem cu exactitate planul lui Dumnezeu cu privire la noi oamenii, să cunoaștem ce scop a avut Dumnezeu când l-a creat pe om. Prin această broșură dorim să îți oferim un răspuns cu privire la scopul acestei vieți pe care o trăim pe pământ.

Nașterea din Nou

Nasterea din nou sau primirea dreptului de cetățenie în Împărăția lui Dumnezeu este cel mai mare eveniment care poate avea loc în viața unui om. Nasterea din nou este obligatorie pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. (Adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Ioan 3:3)

Biserica – Trupul lui Hristos

Pentru foarte mulți dintre noi, Biserica din care facem parte nu mai are menirea dată de Dumnezeu. Pentru mulți, Biserica e doar un loc de găsire a liniștii sufletești care este pierdută în timpul săptămânii datorată stilului aglomerat de viață. Am fost învățați să credem că ceea ce este numită generic Biserica, este locul unde se strâng oameni cu preocupări religioase comune.

Haina de Nuntă

Atunci când Dumnezeu ne spune că trebuie să ia ființă chipul Său în noi, El ne spune că trebuie să fie întipărite în noi însușirile Lui/caracterul Său, să ne îmbrăcăm cu haina de nuntă. Acesta este proiectul pe care Domnul L-a pregătit pentru noi încă înainte ca să fie lumea. (Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său El. Romani 8:28)